balk

Als je traumatherapie zoekt, counseling of coaching

Misschien dreig je vast te lopen in je werk, misschien zit je al in een burn out, misschien gaat het in je relatie helemaal niet goed, misschien kom je niet aan leven toe...
Hoe je het ook noemt, coaching, counseling of therapie, wat je waarschijnlijk nodig hebt, is een andere manier van in het leven staan en hoe je over jezelf en de wereld denkt en voelt.


Wil je iets in je leven werkelijk grondig anders, dan kan ik proberen je bij te staan in het leggen of herstellen van verbanden tussen denken, voelen en handelen die verloren lijken of nooit eerder hebben (kunnen) bestaan.


Ik denk dat iedereen die vastgelopen is of dreigt vast te lopen, een zekere heling nodig heeft. Mijn werk heeft daarom altijd een therapeutisch karakter en ik doe dat als praktisch filosoof die in traumatherapie geschoold is.


Belangrijk voor verandering en heling (heel worden) zijn vooral nieuwsgierigheid en moed, en soms heel veel volharding. Nieuwsgierigheid naar wat er in je omgaat, ook al kom je daar niet makkelijk bij. De moed soms om 'enge' of nare dingen onder ogen te zien, van de wereld of bij jezelf; om te kijken naar je eigen ideeën en opvattingen over wat goed is en wat fout, naar wie je denkt dat je bent en hoe je wilt zijn, om te voelen wat je diep van binnen of fysiek ervaart. Soms ontdek je dat je veel beter over jezelf denkt en voelt dan je had verwacht. En soms vraagt het moed om juist dat toe te geven.

Elke persoonlijke verandering vraagt volhouden, doorzetten, dus volharding. Dat komt de meesten van ons niet aanwaaien. Maar volharding is gelukkig een deugd die zich vanzelf ontwikkelt in het doorgaan met wat niet makkelijk is.


Onderweg naar het kunnen leven wie jij volgens je diepste wezen moet zijn, zal ik je benaderen als lichaam, geest, hart en ziel, en ik zal je vermogen tot zelfstandig nadenken over de dingen daarbij aanspreken.

Als je vrijheid je lief is en je je eigen wijsheid zoekt, ben je bij mij van harte welkom.


»» lees meer


Even voorstellen

[04-11-19] met_pet.jpg

Ik ben Monique Greveling en een praktisch filosoof in hart en nieren (cum laude afgestudeerd aan de UvA in 1989). Ook was ik 3 jaar parttime leerling bij de Amsterdamse Theater Academie (tot 2008) en behaalde ik mijn diploma sportverzorger/sportmassage (2002).


In mijn filosofisch-therapeutische praktijk stel ik mijn veelzijdigheid, creativiteit en betrokkenheid, en mijn opgedane kennis, vaardigheden en ervaring in dienst van het verlangen naar een beter leven.

Wil je een indruk van mij hebben? Bekijk het volgende filmpje


Het goede leven is me niet in de schoot gevallen en ik heb mijzelf flink moeten 'verbouwen' om open in het leven te kunnen staan: open naar wat zich in mij zelf afspreelde en open naar wat andere mensen werkelijk bewoog. Na vele jaren van zware en steeds terugkerende depressiviteit leidde dit zelfhulpproject van vallen en opstaan tot een nieuw begin. Ik ben inmiddels bijna dertig jaar vrij van depressieve symptomen, zonder pillen, en ik heb me steeds verder kunnen ontwikkelen: in mijn expressiviteit, lichaamsbeleving, sociale gemak en kennis van traumatisering en wat daarmee allemaal samenhangt. Een stevig fundament, een goed gereguleerd en werkend organisme is de noodzakelijke voorwaarde voor elke vorm van levenskunst. Je kunt geen huis bouwen op een wrakke ondergrond, laat staan een kathedraal. Vroegkinderlijke traumatisering, traumatisering van de te ontwikkelen persoonlijkheid leidt tot een uiterst wankele basis en een persoonlijkheid die uit alle macht probeert om op één of andere manier overeind en 'heel' te blijven. Al biedt soms de gedachte aan de dood nog het enige perspectief op niet stuk gaan...


In 2020 heb ik mijn NARM mastercertificaat gehaald bij dr. Laurence Heller. NARM is een ontwikkelingspsychologisch georiënteerde therapievorm voor complex trauma, uitgaande van het nu en zowel op het denken als op het emotionele en lichamelijke ervaringsniveau werkend. De aanpak van Heller's NARM (neuro-affectief relationeel model) sluit nauw aan bij de methode die ik in mijn zelfhulpproject en werkend als praktisch filosoof zelf ontwikkeld heb. Bovendien vult NARM de filosofische benadering goed aan door lichaamsbewustzijn bij het onderzoeksproces te betrekken waar dat mogelijk en zinvol lijkt. De combinatie van een filosofische en NARM-benadering leent zich ook heel goed voor het ontwikkelen van meer belichaamde levensbeschouwelijke en morele autonomie waardoor een verstandelijk, 'filosofisch weten' een werkelijk belichaamd 'beseffen' kan worden.


Inmiddels volg ik al een jaar de eAcademy bij Ellert Nijenhuis voor Enactieve Trauma Therapie met nadruk op dissociatieve problematiek. Zijn magnum opus The Trinity of Trauma getuigt van zowel filosofische, klinische als empirische onderbouwing van zijn ideeën. Het is een mooie en liefdevolle synthese van theorie en praktijk.
Ondertussen houd ik mijn kennis van onderzoek op gebieden als (sociale) psychologie en psychiatrie, psychotherapie en farmacotherapie, (sociale) biologie en de laatste ontwikkelingen in de neurowetenschappen zo goed mogelijk bij.


Tenslotte ontwikkel ik op het leven van alledag en op mens- en levensbeschouwing toegesneden workshops. De laatste tijd leg ik mij vooral toe op morele emoties en hoe die onder onze huid komen te zitten, met name de thema's schaamte en schuld. Zie bijvoorbeeld ook VG Café. Loskomen hiervan vraagt meestal meer dan louter verstandelijk inzicht.


In augustus 2018 stond het interview Gespecialiseerd in vragen van Karin Stroo met mij in de Amsterdam en Utrechtse editie van Z! De Straatkrant. In 2010 verscheen Op consult bij de filosoof in PLUS Magazine. Aan de essentie van mijn manier van werken is niet veel veranderd, hoewel de vorm in de loop der jaren door mijn aanvullende traumatherapie-opleidingen en ervaring wel veranderd is. Lag eerder de nadruk meer op levenskunst, nu gaat het in mijn praktijk vaker om van overleven tot 'gewoon leven' te komen. Maar het gaat nog steeds over fundamentele, wezenlijke en vooral duurzame verbetering van de kwaliteit van leven - waar je ook maar kunt beginnen.